• BannerImg

  LIDÉ A VLCI

  15. června 2021

  Proč mají lidé tendenci se pouštět do nesmyslných konfliktů, na jejichž prvopočátku byla hádka o rozlitou sklenici někde na baru nebo o to, kdo je lepší řidič?

  Neustálý vývoj a aktuální problémy

  13. května 2021

  Při přípravě našich kurzů zohledňujeme nejnovější poznatky ze souvisejících vědních oborů tak, aby obsah odpovídal aktuálním problémům

  Co konfliktu předchází a co bude následovat?

  30. dubna 2021

  Vzdělání v oblasti sebeobrany by mělo mít pevné základy ve studiu preventivní fáze konfliktů.